ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 : สรุปผลการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  


กรมทางหลวง ร่วมกับ บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอพซิลอน จำกัด จัดให้มีการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 348 อ.ปะคำ–อ.นางรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปรูปแบบการพัฒนาโครงการ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผลกระทบ จำนวน 71 คน หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 คน หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 48 คน องค์กรพัฒนาเอกชน จำนวน 5 คน สื่อมวลชน จำนวน 1 คน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจโครงการ จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 162 คน และได้รับเกียรติจากนายเพียร จันทร์กลางเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ และได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 18 ม.ค. 2562  | เข้าชม : 229  ครั้ง

 ย้อนกลับ