ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3 : เชิญเข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยเฉพาะสรุปรูปแบบการพัฒนาโครงการ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ดังนี้

 

กลุ่มที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

1

16 มกราคม 2562

09.00 - 12.00 .

องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ

ตำบลหูทำนบ

2

16 มกราคม 2562

13.00 - 16.00 .

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

ตำบลปะคำ และตำบลหนองไทร

ตำบลทรัพย์พระยา และตำบลสะเดา

 

ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 11 ม.ค. 2562  | เข้าชม : 225  ครั้ง

 ย้อนกลับ