สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2354 6777  Email : environ@doh.go.th

 

 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160  

โทรศัพท์ : 0 2805 6660-3  โทรสาร: 0 2805 6660-3 ต่อ 17  Email : asialabconsult@gmail.com

 

 

 

ด้านวิศวกรรม

 

บริษัท เอพซิลอน จำกัด

เลขที่ 335 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทรศัพท์ : 0 2571 2760  โทรสาร: 0 2571 2767, 0 2920 8535  Email : document@epsilon.co.th

 

 

 

 

เว็บไซต์โครงการwww.eia-highway348.com

 

อีเมลโครงการeia.highway348@gmail.com