โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 อ.ปะคำ – อ.นางรอง เป็นการแก้ปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับจราจร ตามนโยบายสำคัญสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ เพิ่มความสะดวกใน การเดินทางของผู้สัญจรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เชื่อมโยงสู่จังหวัดสระแก้วให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เส้นทางดังกล่าวเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จจะช่วยสนับสนุนการเดินทางระหว่างสองเมืองหลัก ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอนางรอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ...

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 19 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 737  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 : สรุปผลการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรมทางหลวงได้จัดให้มีการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 18 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 228  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4 : สรุปผลการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 348 อ.ปะคำ–อ.นางรอง (ช่วงที่ 1)
กรมทางหลวงได้จัดให้มีการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 18 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 264  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3 : เชิญเข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 11 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 224  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 2 : สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรมทางหลวงได้จัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เว ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 27 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 1644  ครั้ง